Efficiënter afvullen en etiketteren met e-weging

Het is tijd om even stil te staan bij ℮-weging. Het is namelijk alweer 40 jaar geleden dat het ℮-teken werd ingevoerd in Nederland. Velen kennen dit teken van de etiketten op verpakkingen in de voedingsmiddelenindustrie. Maar wat betekent dit teken nu eigenlijk? En wat is de geschiedenis erachter?

Wat is ℮-weging?

Bij ℮-weging worden voorverpakte producten afgevuld met een gemiddeld gewicht. In het weegsysteem wordt het gemiddelde vereiste gewicht ingevoerd met een kleine tolerantie. De maximale afwijking is afhankelijk van het gemiddelde gewicht. Hoe groter het gewicht van het product, des te groter de afwijking mag zijn. Deze toegestane afwijking per gewicht is vastgelegd in Europese richtlijnen. Wanneer hieraan wordt voldaan mag het ℮-teken gevoerd worden op de etiketten van de betreffende producten. Voldoet een product in de lijn niet aan de gestelde afwijking? Dan kan afhankelijk van het verpakkingsproces gekozen worden voor het van de band stoten of voor het niet etiketteren van het product. Bedrijven die kiezen voor afvullen met e-weging produceren hierdoor veel efficiënter en er is aanmerkelijk minder uitstoot van producten.

Voedingsmiddelen ℮-wegen en controleren

Wat is er nodig om afgevulde voedingsmiddelen te etiketteren volgens ℮-weging? Allereerst een betrouwbare en door het NMi goedgekeurde dynamische of statische weegeenheid. Bijvoorbeeld onze industriële oplossingen van Leich und Mehl of Pen-Tec. Hierbij kan het weeg-prijs-etiketteersysteem van Leich und Mehl ook inline printen en etiketteren. Bij ℮-wegen met een vaste prijs en gewicht of in het geval van een vrij gewicht met een unieke prijs per productgewicht. Voor 100% zekerheid kiezen veel producenten ook voor een extra check door controle en inspectiesystemen. Onze weegsystemen kunnen worden uitgebreid met Pen-Tec metaaldetectoren of X-ray systemen. Deze staan borg voor het beste resultaat op de hoogste snelheid.

Officiële keuring van weeginstrumenten

Om te kunnen vertrouwen op de juiste meting van het productgewicht moeten weeginstrumenten periodiek gekalibreerd worden. Het onafhankelijke NMi is de overkoepelende instantie die hierop toeziet. Wij zijn officieel gecertificeerd om deze keuringen en kalibraties voor u uit te voeren, zodat uw weegapparatuur weer aan alle eisen voldoet en uw productie direct gestart kan worden. Samen kijken we naar het beste moment om de keuring uit te voeren, zodat uw productie er vrijwel geen last van heeft.

Historie van het e-teken

In het midden van de jaren 70 had ieder land in Europa eigen eisen voor het afvullen en etiketteren van voedingsmiddelen. Dat maakte de handel met andere landen lastig. Het doel van de invoering van het ℮-teken was om voorverpakkingen in heel Europa hetzelfde te maken. Om leveringen voor verpakkers naar alle Europese landen te vergemakkelijken. Later is het ℮-teken ingesteld om de eerlijkheid in de handel te regelen en bescherming van consumenten te waarborgen. Sinds 18 april 1980 hebben maar liefst 1.573 Nederlandse verpakkers gekozen voor e-weging.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met onze specialisten.

Bron: NMi