Voldoet u al aan de nieuwe plantenpaspoortplicht?

Het plantenpaspoort, al jaren een vertrouwd begrip. Toch gaat er iets veranderen. Het plantenpaspoort krijgt een nieuw gezicht. Per 14 december 2019 krijgt u te maken met nieuwe EU-wet- en regelgeving rondom de plantenpaspoortplicht: de EU-Plantgezondheidsverordening. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat het plantenpaspoort makkelijker herkenbaar is en dat bij besmettingen de mogelijke bron gemakkelijker te traceren is.

Waarom een plantenpaspoort?

Met een plantenpaspoort bewijst u dat uw planten voldoen aan de fytosanitaire eisen die gelden binnen de EU. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is de instantie die plantenpaspoorten afgeeft en de bijbehorende inspecties worden uitgevoerd door Naktuinbouw. De keurmeester doet een fytosanitaire keuring en een kwaliteitskeuring. Daarbij wordt gecontroleerd of het teeltmateriaal vrij is van quarantaine-organismen. Is dit het geval, dan ontvangt u een plantenpaspoort. Wordt het materiaal afgekeurd, dan mag het product niet verhandeld worden.

Uitbreiding plantenpaspoortplicht

De plantenpaspoortplicht breidt uit naar alle ‘voor opplant bestemde planten’. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven. Alles wat we nu teeltmateriaal noemen valt daaronder (dus ook zaden), maar ook alle ‘consumptieve’ kamer-, perk- en kuipplanten. Er komen wel uitzonderingen; voor bepaalde zaden en voor verkoop direct aan de niet-commerciële eindgebruiker.

Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?

Er komt een uniform format voor het plantenpaspoort. Nu is alleen de inhoud voorgeschreven en kiest u zelf de lay-out. In de nieuwe regelgeving is dit niet meer mogelijk. Het format is vastgelegd in uitvoeringsverordening 2017/2313/EU.

Er is een format vastgesteld met daarop de volgende vaste elementen:

 • In de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
 • In de rechterbovenhoek: het woord ‘Plantenpaspoort/Plant Passport’
 • ‘A’ + botanische naam
 • ‘B’ + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
 • ‘C’ + traceerbaarheidscode
 • ‘D’ + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is

Hieronder een voorbeeld: vorm, grootte en lettertype mogen afwijken.

Waar moet u nog meer aan denken?

 • Het plantenpaspoort moet per kleinste handelseenheid zijn aangebracht (per pot/ tray/ doos, etc.)
 • Het plantenpaspoort mag niet meer met een leveranciersdocument gecombineerd zijn
 • De oude plantenpaspoorten blijven nog geldig tot 14 december 2023. Maar vanaf 14 december 2019 moeten wél de nieuwe plantenpaspoorten worden aangebracht voor producten die dan in omloop komen.
 • Producten die nu paspoortplichtig zijn, moeten tot 14 december 2019 aan de oude eisen blijven voldoen. Op het oude plantenpaspoort staat onder andere de naam van de verantwoordelijke keuringsdienst en het aantal. Dat hoeft niet meer op het nieuwe plantenpaspoort.
 • Producten die voor het eerst paspoortplichtig worden, kunnen vanaf 1 januari 2019 van een plantenpaspoort worden voorzien.

Hoe kunt u een plantenpaspoort maken?

Om te voldoen aan de eisen van het nieuwe plantenpaspoort kunt u kiezen uit meerdere opties. Vooral afhankelijk van uw productverpakking en uw eigen wensen qua design. Wij zijn uw specialist op het gebied van coderen en etiketteren in de tuinbouw. Vandaar dat wij met onze machines en technologieën het plantenpaspoort simpel en snel op uw pot, tray of doos kunnen krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen uit:

Uw plantenpaspoort contactloos printen kan met kleinkarakter inkjet. Deze machine wordt aan uw productielijn gemonteerd en is daarmee volledig geïntegreerd in uw productieproces.

Labels en steeketiketten zijn beschikbaar in alle kleuren. Dat vergroot de herkenbaarheid van uw diverse planten. Met een desktop printer kunt u de gewenste plantinformatie (full colour) printen op uw steeketiketten.

Met een print & apply systeem kunt u blanco of kleuretiketten in ieder formaat voorzien van een plantenpaspoort en automatisch aanbrengen. Het is zelfs mogelijk om een barcode of QR-code toe te voegen.

Wilt u voldoen aan de nieuwe plantenpaspoortplicht?

Neem dan contact op met onze specialisten. Of kijk voor meer informatie op de speciale website van Naktuinbouw.