UFI-code verplicht in de chemische sector

Met chemische producten moet logischerwijs voorzichtig worden omgegaan. Ook de informatievoorziening is van groot belang. Vandaar dat bij giftige en gevaarlijke stoffen alle etiketten zijn voorzien van waarschuwingen met pictogrammen en teksten. Om bij een eventuele calamiteit nog sneller te kunnen reageren is de UFI-code ontwikkeld. Aan de hand van deze speciale code weten hulpverleners exact welke behandeling noodzakelijk is.

Wanneer is een UFI-code noodzakelijk?

Een UFI-code is verplicht als uw bedrijf een mengsel produceert dat geclassificeerd is voor fysische gevaren of voor gezondheidsgevaren. De code moet dan duidelijk zichtbaar en leesbaar op het etiket van uw product staan. De positie is niet vastgelegd, maar het advies is om de UFI-code dichtbij de barcode of de gevarenpictogrammen te plaatsen.

Hoe ziet deze nieuwe code eruit?

Iedere unieke UFI-code is opgemaakt uit de hoofdletters ‘UFI’ daarna gevolgd door een alfanumerieke code van zestien tekens. De code is verdeeld in vier blokken en ieder blok wordt gescheiden door een koppelteken, bijvoorbeeld ‘UFI: H563-L90S-R783-J823’.

Voorbeeld UFI-code

Waaruit bestaat een UFI-code?

Deze code wordt samengesteld uit uw BTW-nummer en een voor uw mengsel specifiek formuleringsnummer. Gebruikt u voor uw mengsels interne formulecodes die volledig uit cijfers bestaan? Dan kunt u deze direct invoeren in de UFI-generator op de website van ECHA. Daarbij is uw BTW-nummer verplicht om geen overlap te krijgen in unieke UFI-codes.

Wanneer moet u aan de nieuwe code voldoen?

Bij producten voor consumenten geldt de UFI-code vanaf 1 januari 2020. Terwijl mengsels voor professioneel gebruik vanaf 1 januari 2021 van deze nieuwe code moeten zijn voorzien en bij industrieel gebruik is de datum vastgesteld op 1 januari 2024. Het is verstandig om direct te starten met de voorbereidingen. Het vraagt namelijk om diverse administratieve handelingen. Naast het aanmaken van UFI-codes moeten deze per land worden aangemeld, dossiers samengesteld, processen aangepast en systemen ingesteld. Bovendien is het direct zichtbaar als er geen UFI-code op uw product staat. Loop dus geen risico en ga aan de slag.

Hoe print u een UFI-code?

Met onze machines kunt u simpel en snel UFI-codes printen op al uw chemische producten. Afhankelijk van uw productieproces kan er gekozen worden voor print & apply, desktop printers, kleinkarakter inkjet, hoge resolutie inkjet of lasercoderen.

Wil u meer informatie over UFI-codes? Neem dan contact op met onze specialisten.