Weegsystemen ijken of kalibreren? Wij zijn erkend keurder!

Wist u dat wij erkend keurder zijn van niet-automatische en automatische weegsystemen? Na een installatie of reparatie van uw Leich und Mehl weeg-prijs-etiketteersysteem keuren wij deze direct, zodat uw apparatuur weer aan alle eisen voldoet en uw productie meteen gestart kan worden. Samen kijken we naar het beste moment om de keuring uit te voeren, zodat uw productie er vrijwel geen last van heeft.

Voldoen aan strenge eisen

Wanneer u een niet-automatisch of automatisch weegsysteem aan uw productielijn heeft, dan moet deze machine aan alle eisen voldoen. Maar wat zijn deze eisen nu eigenlijk? Het weegsysteem moet namelijk met de grootste precisie uw producten en verpakkingen wegen, prijzen en etiketteren. Het gewicht mag een maximale, wettelijk bepaalde, afwijking hebben. Om te bepalen of de machine goed weegt wordt een officiële keuring of herkeuring op uw machine uitgevoerd. Zodoende kunt u erop vertrouwen dat uw weegsysteem optimaal is afgesteld.

Diverse soorten keuringen

Voor weegsystemen kunnen er verschillende soorten keuringen plaatsvinden. Enerzijds een keuring voor de ingebruikname van een weegsysteem, ook wel eerste keur of initiële ijking genoemd. Anderzijds kan het voorkomen dat een machine herkeurd moeten worden. Dit vindt plaats bijvoorbeeld na verplaatsing van een systeem, een reparatie of wanneer een verzegeling op de machine wordt verbroken. De keuring voor de ingebruikname van een machine wordt door het NMi uitgevoerd. Het NMi is een onafhankelijke officiële instantie, gespecialiseerd in certificeringen van onder andere weeginstrumenten. Bij de eerste keur is er een gekwalificeerde service engineer van ons aanwezig ter ondersteuning. Mede ook vanwege zijn kennis over de Leich und Mehl weeg-prijs-etiketteersystemen. De overige (her)keuringen mogen wij zonder tussenkomst van het NMi voor u uitvoeren. Als erkend keurder hebben wij gekwalificeerde service engineers die deze herkeuring voor u verzorgen.

De eerste keuring van uw weegmachine

Wanneer wij een Leich und Mehl machine bij u installeren, moet deze vóór ingebruikname een eerste keuring door het NMi ondergaan. Daarmee voldoet het weegsysteem aan alle eisen. Deze keuring bestaat uit bepaling van de conformiteit en diverse testen. Allereerst wordt gekeken of alle informatie beschreven in de toelating klopt. Vervolgens worden er diverse testen uitgevoerd op uw Leich und Mehl systeem met gecertificeerde ijkgewichten. Over de gehele weegunit wordt getest of het gewicht dat de machine aangeeft juist is. Als laatste worden er testen gedaan met de productverpakkingen in diverse gewichtsklassen. Dit gebeurt met lichte, half zware en zware productverpakkingen. Bij iedere verpakking wordt gekeken naar de gemiddelde afwijking, de standaard deviatie en de grootste afwijking. Deze drie variabelen moeten binnen een bepaalde marge vallen om goedgekeurd te worden. Bij goedkeuring van uw weegsysteem verzegelt het NMi uw Leich und Mehl machine. U kunt vervolgens uw Leich und Mehl systeem direct in gebruik nemen.

(Her)keuring door onze gekwalificeerde service engineer

Is het tijd om uw weeg-prijs-etiketteersysteem te herkeuren, dan staan wij direct voor u klaar. Ook voor jaarlijkse herkeuringen met erkend keuringsrapport kunt u bij ons terecht. Onze ervaren en gekwalificeerde service engineer zal ook bij een herkeuring diverse testen met officiële gewichten en productverpakkingen uitvoeren. Mochten er verzegelingen verbroken zijn, dan mogen wij deze vernieuwen als erkend keurder. Na een positief resultaat van deze testen kunt u weer meteen aan de slag met uw productie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze Leich und Mehl systemen of over onze (her)keuringen van de systemen, neem dan contact met ons op. Onze deskundige specialisten adviseren u graag.